New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
 
Service --> Putter Fitting 
Putter Fitting

 

 

การทำฟิตติ้งพัดเตอร์คือการปรับ 3 องค์ประกอบของไม้กอล์ฟ 3L (Length, Lie และ Loft) + 1S (Swingweight)

  พื้นฐานหลักของการพัตต์คือการยืนที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งลูกตาจะอยู่เหนือตำแหน่งลูกกอล์ฟพอดีโดยที่รู้สึกยืนสบายๆไม่ฝืนและกระดูกสันหลังตรงโดยไม่เกร็งลองตรวจสอบวิธีการยืนดูจากนั้นลองจับก้านพัตเตอร์โดยที่ตำแหน่งมือจะห้อยดิ่งตั้งฉากลงมาแล้วจับตำแหน่งก้านตำแหน่งมือจะอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่นักกอล์ฟส่วนใหญ่จะใช้พัตเตอร์ที่ก้านยาวเกินไปซึ่งตำแหน่งของกริปไม่เหมาะสมทำให้โดนบังคับให้จับกริปในตำแหน่งมือที่ไม่เหมาะสมมีผลทำให้ท่ายืนไม่เหมาะสมในที่สุดถ้านักกอล์ฟได้ลองพัตเตอร์ที่มีก้านยาวเหมาะสมคุณจะรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจริงๆเหมือนสวรรค์เบิกทางเช่นนั้นเลย

     พอนักกอล์ฟยืนในท่าและตำแหน่งมือที่เหมาะสมแล้ว Tee Intact Golf Lab จะช่วยทำพัตเตอร์ของท่านให้มีความยาว (Length) ที่เหมาะสมแล้วจึงมาปรับ Lie และ Loft โดยใช้เครื่องมือฟิตติ้งพัตเตอร์และเครื่องดัด Putter สุดท้ายก็จะปรับ Swingweight ให้เหมาะสมกับความยาวและสไตล์การพัตต์แบบต่างๆ

 

 

  ท้ายที่สุดนักกอล์ฟจะได้ท่ายืนที่เหมาะสมลูกตาจะอยู่เหนือตำแหน่งลูกกอล์ฟโดยที่มีกริปอยู่ที่ตำแหน่งมือพอดีฐาน (Sole) ของพัตเตอร์ได้ระนาบกับพื้นพอดีไม่กระดกหรือยกก้น (heel) ขึ้นเวลาพัตต์ลูก skid แบบลอยนิดๆตาม Loft ที่เหมาะสมกับวิธีการพัตต์และท้ายสุดน้ำหนักและ Swingweight พอดิบพอดีรู้สึกมั่นใจก็เป็นอันเรียบร้อย

 

 

   พัตเตอร์คือไม้กอล์ฟที่นักกอล์ฟใช้มากที่สุดในเกมส์กอล์ฟซึ่งจะช่วยคุณลดสกอร์มากที่สุดพัตเตอร์ที่เหมาะกับคุณคุณอาจจะใช้มันไปนานแสนนานนักกอล์ฟบางคนไม่เคยเปลี่ยนพัตเตอร์ตลอดชีวิตของการเล่นกอล์ฟมาปรับพัตเตอร์คู่ชีพให้เข้ากับคุณเป็นแนวทางที่นักกอล์ฟทุกคนควรจะพิจารณาทำเป็นอย่างแรกและเห็นผลชัดเจนต่อเกมส์กอล์ฟมากที่สุด