New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
 
Service --> Driver Fitting



 
Driver Fitting

การเลือก Driver ให้เหมาะกับวงสวิงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีผลต่อระยะและทิศทางของลูกกอล์ฟซึ่งองค์ประกอบทั้งหัวไม้, ก้านและกริปต่างเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันการเลือก Driver เราสามารถตีหัวไม้ให้ได้ระยะไกลขึ้นหากเราทราบถึงองค์ประกอบเบื้องหลังการพุ่งออกไปของลูกกอล์ฟซึ่งได้แก่

1.ความเร็วลูกกอล์ฟ (Ball Speed) และประสิทธิภาพของการสวิง (Swing Efficiency)
2.องศาเหิน (Launch Angle)
3.อัตราการหมุนกลับของลูกกอล์ฟ (Back Spin Rate)
4.อัตราการหมุนด้านข้างของลูกกอล์ฟ (Side Spin Rate)
5.องศาการตกกระทบพื้นของลูกกอล์ฟ (Landing Angle)

 

 

   องค์ประกอบทั้งหมดสามารถตรวจสอบด้วยเครื่อง Launch Monitor แต่การฟิตติ้งหัวไม้ให้ได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงควรจะตีทำในสนามไดร์ฟหรือสนามกอล์ฟ เพื่อให้นักกอล์ฟสามารถสวิงด้วยความรู้สึกเหมือนตีกอล์ฟจริงและได้ผลจากการสวิงที่ใกล้เคียงกับการออกรอบปกติอย่างมากที่สุดการฟิตติ้งในห้องสี่เหลี่ยม นักกอล์ฟจะไม่มีโอกาสทราบว่าวิถีที่ออกมาดูแล้วใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นปกติหรือไม่สิ่งที่สำคัญกับการฟิตติ้งก็คือข้อมูล หาก clubfitter ได้ข้อมูลที่ผิดก็จะทำให้แนวทางในการปรับไม้กอล์ฟก็จะผิดไปทั้งหมด เพราะเครื่อง Launch Monitor ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในการฟิตติ้ง หากใช้ไปอย่างไม่มีความรู้อย่างแท้จริงก็จะทำให้การฟิตติ้งไปในทางที่ผิดทาง การดูวิถีลูกกอล์ฟจริงประกอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสุดในขั้นตอนของการสัมภาษณ์พูดคุยพร้อมกับการเก็บข้อมูลจากผลการสวิง

   ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมในการปรับแต่งหัวไม้เราจะปรับแต่งไม้ตามลักษณะวงสวิงโดยเป็นการปรับอุปกรณ์้เข้าหาวงสวิงของนักกอล์ฟไม่้ใช่ให้ในกอล์ฟปรับวงสวิงเข้าหาอุปกรณ์ Club Fitter ของเรามีความรู้ด้านวงสวิงเป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยพิจารณาและตัดสินใจว่าหากวงสวิงของนักกอล์ฟผิดเพี้ยนค่อนข้างมากก็จะแนะนำแนวทางสายกลางที่เหมาะสมให้ 

    การทำ Driver Fitting อาจจะเป็นในรูปของการเลือก, ปรับหรือเปลี่ยนส่วนประกอบของไม้กอล์ฟบางชิ้นหรือทุกชิ้นเพื่อให้คุณสมบัติโดยรวมของ Driver เหมาะสมกับนักกอล์ฟเป็นที่สุด