New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
 
Service --> Club Checking &Adjusting 
Club Checking &Adjusting

   นักกอล์ฟบางคนใช้ไม้กอล์ฟที่ไม่เหมาะสมกับสรีระและความแข็งแรงโดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบ ไม้กอล์ฟจึงทำหน้าที่เป็นภาระมากแทนที่จะเป็นตัวช่วยให้เกมส์กอล์ฟง่ายขึ้น ดังนั้นการตรวจสอบไม้กอล์ฟเปรียบเทียบกับวงสวิงจึงสามารถไขคำตอบได้ว่า ไม้กอล์ฟที่อยู่ในมีือนักกอล์ฟเหมาะสมแล้วหรือยัง

 

 

  เพราะสุขภาพและความแข็งแรงของนักกอล์ฟลดลงตามวัย นักกอล์ฟหลายๆคนกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน ก็ต้องปล้ำกับไม้กอล์ฟที่เคยตีได้ดีสมัยหนุ่มๆ จนรู้สึกว่าไม้กอล์ฟเป็นภาระเกินกว่าที่จะรับไหว เมื่อมาตรวจเช็คสวิงเทียบกับไม้กอล์ฟจึงได้รู้ว่าสวิงที่เปลี่ยนไปตามความแข็งแรงและสุขภาพ ทำให้ไม้กอล์ฟที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมอีกต่อไป  เช่นเดียวกับนักกอล์ฟมือใหม่และนักกอล์ฟเยาวชนเช่นกัน เมื่อสวิงเราดีขึ้นความแข็งแรงที่มากขึ้น ไม้กอล์ฟที่เราเคยใช้ก็จะไม่เหมาะกับเราอีกต่อไป การปรับหรือการฟิตติ้งอุปกรณ์ใหม่จึงสมควรดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อให้แน่ใจว่าไม้กอล์ฟของท่านยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสวิงหรือไม่ การตรวจเช็คอุปกรณ์กอล์ฟอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นแนวคิดเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปี