New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
 
Service --> Regripping and Grip Sizing 
Regripping and Grip Sizing

   Tee Intact Golf Lab มีกริปหลากหลายรูปแบบไว้คอยบริการพร้อมคำแนะนำในการเลือกใช้กริปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของนักกอล์ฟแต่ละคนเพราะนักกอล์ฟแต่ละคนมีขนาดมือใหญ่เล็กไม่เท่ากันดังนั้นขนาดของกริปก็ควรจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของสรีระซึ่งการเลือกขนาดกริปที่เหมาะสมจะมีผลต่อการตีเป็นอย่างมากอย่างที่นักกอล์ฟอาจะไม่นึกถึงกริปที่เล็กเกินไปจะทำให้นักกอล์ฟบีบกริปแรงโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนประสิทธิภาพของวงสวิงอีกทั้งกริปที่เล็กเกินไปจะทำให้ตำแหน่งการจับเปลี่ยนไปในระหว่างสวิงโดยที่นักกอล์ฟไม่รู้ตัวเป็นผลให้ทิศทางผิดไปจากแนวเป้าหมายส่วนกริปที่ใหญ่เกินไปจะทำให้ข้อมือไม่พลิกอย่างเป็นธรรมชาติไปตามวงสวิงอีกทั้งทำให้ความรู้สึกของหัวไม้ลดลงเรื่องเล็กๆที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่จะละเลยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ถ้านักกอล์ฟจับกริปไม่ดีต่อให้มีวงสวิงที่ยอดเยี่ยมเท่าใดก็ไร้ประโยชน์