New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner

Product Categories
  Heads
      Wayo Driver
      Wayo Fairway Woods
      Wayo Hybrid
      Wayo Iron
      Wayo Wedge
  Shafts
      Graphite Shaft
      Steel Shaft
  Grips
      Iron&Wood Grip
      Putter Grip
  Sleeve
      Sleeve
  Accessories
      Body Sync
      Kami Cover
      Perfect Putting Mat 4m
      ปลอกแขน AQUA-X

Body Sync - The way to sync swing

นักกอล์ฟที่ใช้มือและแขนตีลูกกอล์ฟมักมีอาการให้สังเกตได้ดังนี้

1.วิถีลูกที่ออกไปเป็นลักษณะเฟดหรือสไลด์ เลี้ยวเป็นกล้วย ไม่ได้ระยะ ตกแล้วลูกไม่วิ่ง นี่คืออาการของคนที่ตีด้วยแขนและมือที่ชัดเจน เนื่องจากการที่นักกอล์ฟใช้แขนมากมีแนวโน้มที่เริ่ม backswing ด้วยการดันออกข้างนอก เพลนการสวิงค่อนข้างชัน และแนวสวิงในการเข้าปะทะลูกเป็นแบบ Outside to Inside ซึ่งเรียกว่า ตีคล่อมนั่นเอง 

2.ความเร็วหัวไม้น้อยผิดปกติ ทั้งทีพยายามเร่งให้เร็วเต็มเหนี่ยวแล้วก็ตาม การสวิงด้วยแขนให้ความเร็วหัวไม้น้อยกว่าการเคลื่อนไหว Downswing อย่างเป็นลำดับไล่จากล่างขึ้นบน อย่างมาก และการตีด้วยมือและแขนจึงเป็นการจำกัดศักยภาพการสร้างความเร็วหัวไม้ ทำให้ไม่สามารถสร้างความเร็วสูงๆ ให้ตีไกลๆได้ และเมื่อเราตีไม่ไกล และต้องพยายามเร่งให้ได้ระยะใกล้เคียงกับเพื่อน ก็จะยิ่งทำให้ต้องเร่งด้วยมือและแขนให้เร็วขึ้น ยิ่งทำให้ทิศทางยิ่งออกทะเลเข้าไปอีก

3.นักกอล์ฟสไตล์ Hitter ที่มี transition เร็วๆ สวิงกระชากกระชั้น ตีแรงๆ ใช้ความแข็งแรงของร่างกายมากๆ ล้วนมีแนวโน้มของการใช้มือและแขนค่อนข้างมาก ซึ่งยิ่งตีไปเรื่อยๆ นักกอล์ฟเหล่านี้มักจะจบลงด้วยอาการบาดเจ็บ 

4.นักกอล์ฟที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ เช่น Tennis Elbow, นิ้วล็อค หรือข้อมืออักเสบ อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีที่มามาจากการใช้มือและแขนในการตีลูกกอล์ฟ

5.นักกอล์ฟที่ตีไม่จบวง หรือจบวงสวิงแล้วค้างไว้ไม่ได้ก็มีแนวโน้มมาจากการใช้มือและแขนมากจนเกินไป ทำให้การหมุนของร่างกายที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามธรรมชาติ จนเป็นสาเหตุให้สมดุลย์ของร่างกายไม่เกิดขึ้นนั่นเอง


ถ้าหากท่านมีอาการตามที่ว่ามานี้ Body Sync คือ อุปกรณ์ช่วยในการฝึกซ้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ตรงจุด ที่สร้างประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ให้กับวงสวิงของเรา มีอุปกรณ์ที่พยายามออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ แต่ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่จะสมบูรณ์แบบเท่ากับ Body Sync เพราะ Body Sync จะช่วยบังคับให้นักกอล์ฟสร้างความสัมพันธ์การทำงานของแขน ไหล่ และลำตัวให้เกิดขึ้น ไม่แยกกันทำงานสะเปะสะปะ ทำให้การทำงานอย่างเป็นลำดับเกิดขึ้นตลอดทั้งวงสวิง เมื่อแขนติดกับลำตัวตลอดเวลา การทำงานของมือและแขนอย่างอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจึงทำได้ยาก จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอย่างที่สุด


Body Sync เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความรู้สึกในการหมุนของร่างกายที่เป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะมันทำให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายให้ฟังแต่อย่างใด เพราะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่รับรู้ได้ทันทีที่ลองใช้ Body Sync ตั้งแต่ครั้งแรก และเมื่อเราใส่ Body Sync ซ้อมไปเรื่อยๆ และมากพอจนร่างกายจำได้แล้ว การเคลื่อนไหวและความรู้สึกของเราในการสวิงก็จะเป็นธรรมชาติในที่สุด

Body Sync


Body Sync