Author Topic: Putter Fitting (ตอนที่ 2) แนวการพัตต์  (Read 6775 times)

Golf Lab

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1926
  • Golf is fun ... Clubfitting make it very fun!
    • View Profile
    • Tee Intact Golf Lab
หากวิเคราะห์วงสวิงของการพัตต์ก็จะมีพื้นฐานเหมือนกับวงสวิงของเหล็กและหัวไม้ ก็คือประกอบด้วยแนวสวิง (Swing Path) และ องศาของหน้าไม้ (Club Face Angle) แต่เนื่องจากการพัตต์มีระยะที่สั้นกว่ามาก ซึ่งการพัตต์ให้ตรงเป้าหมายนั้น องศาของหน้าไม้ขณะกระทบลูกจะมีความสำคัญมากกว่าแนวสวิง หมายความว่าองศาของหน้าไม้ขณะกระทบลูกที่เปิดหรือปิดไป 1 องศาจะมีผลทำให้ลูกกอล์ฟวิ่งออกนอกแนวเป้าหมายมากกว่าแนวสวิงที่ผิดพลาดไป 1 องศาเท่ากัน ดังนั้นนักกอล์ฟจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาหน้าไม้ให้สแควร์กับแนวเป้าหมายให้ดี


หากวิเคราะห์วิธีการพัตต์แล้วการพัตต์แบบ Straight back – Straight through จะทำให้การรักษาหน้าไม้ให้สแควร์กับแนวเป้าหมายได้ง่ายกว่าการพัตต์แบบ Inside to Inside เพียงแต่ว่าการพัตต์แบบ Straight back – Straight through จะเป็นไปได้เฉพาะการพัตต์ระยะสั้นเท่านั้น ยิ่งเราสโตรกยาวเท่าไรข้อจำกัดของการหมุนไหล่ก็ทำให้ก็จะทำให้การพัตต์กลายเป็น Inside to Inside ไปโดยธรรมชาติ


ดังนั้นการฟิตติ้งพัตเตอร์ให้การยืนอยู่ในท่าที่สบายๆ เป็นธรรมชาติที่สุด โดยที่ตาอยู่เหนือลูก จะทำให้การพัตต์แบบ Straight back – Straight through แล้วหน้าไม้จะกลับมาสแคร์ได้ง่าย ในขณะที่พัตต์ระยะยาวนั้นแนวการพัตต์แบบ Inside to Inside ก็จะเป็นธรรมชาติที่ราบเรียบและสม่ำเสมอ
Tee Intact Golf Lab
"We're in clubfitting."
http://www.teeintact.com/
086-9894883
E-mail: teeintact@yahoo.com
Line ID: teeintact
Fanpage: http://www.facebook.com/TinTactGolfLab  <=== เชิญกด Like