Author Topic: Smart Golf - Feb 2009 - ปรับเหล็กให้ตีขึ้นกรีนได้อย่างแม่นยำ  (Read 7504 times)

Golf Lab

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1926
  • Golf is fun ... Clubfitting make it very fun!
    • View Profile
    • Tee Intact Golf Lab
นักกอล์ฟที่ติดตามการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour คงจะสงสัยกันว่าทำไมนักกอล์ฟอาชีพพวกนี้ถึงได้ตีขึ้นกรีนได้แม่นยำมากจนน่าแปลกใจ มันไม่ได้เกิดมาจากดวงและความฟลุ๊กอย่างนักกอล์ฟสมัครเล่น องค์ประกอบของความแม่นยำในการตีเหล็กประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ
1.   วงสวิงที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
2.   ระยะที่แน่นอนจากจุดที่จะตีไปยังธงบนกรีน
3.   การเผื่อระยะและทิศทางจากองค์ประกอบภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ กระแสลมและทิศทางลม รวมถึงสโลปของกรีน
4.   เหล็กแต่ละเบอร์ที่รู้ระยะแน่นอน

ถ้ามาวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละอันก็จะเข้าใจได้กระจ่างมากขึ้นว่าถ้าขาดปัจจัยอันหนึ่งอันใดไปก็จะทำให้ความแม่นยำลดลงไปตามลำดับ
วงสวิงที่แน่นอนและสม่ำเสมอ – เป็นพื้นฐานที่สำคัญ นักกอล์ฟฝีมือดีล้วนมีความสามารถส่วนนี้
ระยะที่แน่นอนจากจุดที่จะตีไปยังธงบนกรีน – ข้อมูลระยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้ระยะที่แน่นอน นั่นคือเรากำลังมั่วตีขึ้นกรีนนั่นเอง ซึ่งระยะนี้ได้มาจากเครื่องมือวัดระยะอย่างมาก Rangefinder หรือ GPS แต่ในการแข่งขันก็จะเป็น Yardage Book ซึ่งระยะจะแน่นอนมาก
การเผื่อระยะและทิศทางจากองค์ประกอบภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ – ปัจจัยนี้มีส่วนของประสบการณ์และดวงเข้ามาร่วม
เหล็กแต่ละเบอร์ที่รู้ระยะแน่นอน – การที่นักกอล์ฟจะรู้ระยะเหล็กที่แน่นอนจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยลูกกอล์ฟและระยะจริง แล้วจึงทำการปรับเหล็กแต่ละเบอร์ให้มีระยะและระยะห่างระหว่างเบอร์ตามสมควร

ในที่นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการปรับเหล็กให้ได้ระยะ, ระยะระหว่างและทิศทางที่แน่นอน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่ในความเป็นจริงมีความเข้าใจผิดและขาดการเอาใจใส่ ซึ่งหากมีการปรับให้เหมาะสม ร่วมกับการฝึกซ้อมที่เป็นระบบ จะมีต่อการลดสกอร์ได้อย่างง่ายดาย เพราะในขณะนี้นักกอล์ฟอเมเจอร์มือดีหรือแม้แต่โปรกอล์ฟเองก็ตามก็ไม่รู้ระยะแน่ๆของเหล็กแต่ละเบอร์ของตัวเอง และในการออกรอบ ระยะตีขึ้นกรีนก็ไม่รู้ระยะที่แท้จริง ดังนั้นการตีขึ้นกรีนของนักกอล์ฟไทยโดยทั่วไปเกิดจากการมั่วทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปได้หมดว่าจะตกพอดีธง สั้นหรือเลยธงไป เพราะตำแหน่งธงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ดังนั้นถ้านักกอล์ฟไทยปรับระยะเหล็ก แล้วออกรอบ และซ้อมขึ้นกรีนอย่างมีระบบ จะทำให้ตีได้แม่นกรีนมากขึ้น สกอร์โดยรวมจะดีขึ้นทันที

การปรับเหล็กให้ตีได้แม่นนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ ระยะทาง และ ทิศทาง ในส่วนของทิศทางนั้นก็คือการปรับ Lie Angle ของเหล็ก เพื่อให้จังหวะประทะลูก Sole ของเหล็กสัมผัสกับพื้นบริเวณกลางหน้าไม้พอดี ซึ่งจะทำให้ลูกพุ่งออกไปตรงเป้าหมายตามที่เล็งเอาไว้ มิฉะนั้นลูกกอล์ฟจะพุ่งไปทางซ้ายหรือขวาขึ้นกับตำแหน่งสัมผัสของ Sole ซึ่ง Lie Angle นี้จะยิ่งมีผลต่อทิศทางมากในเหล็กที่มีองศา Loft ที่มากในส่วนของระยะทางนั้นเราสามารถปรับ Loft ของเหล็กเพื่อชดเชยระยะให้ได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งเมื่อเหล็กมี Loft ที่น้อยลง (หน้าชันขึ้น) ระยะก็จะเพิ่มขึ้น และเมื่อ Loft เพิ่มขึ้นก็จะเป็นไปในทางตรงข้าม แต่การปรับ Loft นี้จะมีผลกระทบต่อ Bounce ของเหล็กด้วย ดังนั้นจึงต้องปรับให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมด้วย การปรับระยะจะเป็นการปรับสองส่วน คือระยะของเหล็กแต่ละเบอร์ และระยะห่างระหว่างเหล็กเท่ากัน

ในการปรับเหล็กนี้มีการเรียกอย่างเป็นทางการว่า  Iron Yardage Benchmarking ซึ่งจะมีการนำเรื่องของสถิติเข้ามาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้การปรับเป็นไปอย่างเหมาะสม ในการปรับเหล็กนี้จะต้องทำในสภาพที่ใกล้เคียงกับการตีขึ้นกรีนจริงมากที่สุด และต้องใช้ลูกกอล์ฟจริง ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่นักกอล์ฟใช้ออกรอบ เพราะลูกกอล์ฟแต่ละรุ่นจะให้ระยะและทิศทางที่แตกต่างกัน ส่วนระยะทางของเหล็กนั้นต้องเป็นระยะทางจริงๆ ซึ่งจะต้องดูตำแหน่งตกของลูกกอล์ฟในสภาวะที่ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามามีผล

ทาง Tee Intact Golf Lab ได้จัดให้มีการปรับเหล็ก หรือที่เรียกว่า Iron Yardage Benchmarking ให้กับนักกอล์ฟฝีมือดี 4 กลุ่มได้แก่ Touring Pro, Teaching Pro, นักกอล์ฟอเมเจอร์ฝีมือดี และนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี แล้วจะนำมารายผลให้ทราบกันในคราวหน้า ว่าผลงานก่อนและหลังของนักกอล์ฟแต่ละท่านเป็นอย่างไรในแง่ของทั้งระยะและทิศทาง รวมถึงผลจากการปรับแล้วมีผลต่อเกมส์กอล์ฟอย่างไรบ้าง
Tee Intact Golf Lab
"We're in clubfitting."
http://www.teeintact.com/
086-9894883
E-mail: teeintact@yahoo.com
Line ID: teeintact
Fanpage: http://www.facebook.com/TinTactGolfLab  <=== เชิญกด Like