New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ

ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ

Category: Golf Insider
Posted on: 2016-11-17 Posted By: Golf Lab

การมีของปลอมออกมาระบาด เป็นตัวบ่งชี้ถึงความนิยมของสินค้านั้นๆ และปลอกแขนกันแดด AQUA-X ก็เป็นหนึ่งในนั้น

สิ่งที่บ่งบอกถึงความนิยมของปลอกแขนกันแดด AQUA-X คือ การมีของปลอมออกมาระบาดในช่วงนี้ ซึ่งเป็นของเลียนแบบจากจีน มี 2 ประเภทคือประเภทที่เลียนแบบแบบไม่ตั้งใจให้เหมือน กับแบบที่ตั้งใจให้เหมือนเลย ซึ่งมีจุดแยกความแตกต่างได้ดังนี้

 

แบบที่ไม่ตั้งใจให้เหมือน

 

1.ของปลอมจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า AQUA-X แต่ใช้ชื่อ AQUA SPORTS

2.ของปลอมเนื้อผ้าจะบางกว่าและทอไม่แน่นเหมือนของจริง สัมผัสเนื้อผ้าดูจะรู้สึกลื่นๆไม่เหมือนของจริง

3.ของปลอมรอยปักโลโก้ด้ายจะหยาบกว่าของจริง

 

 

ส่งนแบบที่ตั้งใจให้เหมือน จะต้องสังเกตให้ดี

1.ของปลอมโลโก้ AQUA-X จะมีรูปร่างของ font ไม่เหมือนของจริง 

2.สังเกตตำแหน่งของจุด ของจริงจะอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ X ส่วนของปลอมจุดจะอยู่ใกล้ทางตัว a

3.ของปลอมตัว A จะบางๆ ไม่ได้สัดส่วน

4. ของปลอมเนื้อผ้าจะบางกว่าและทอไม่แน่นเหมือนของจริง สัมผัสเนื้อผ้าดูจะรู้สึกลื่นๆไม่เหมือนของจริง

5.ของปลอมรอยปักโลโก้ด้ายจะหยาบกว่าของจริง

6.ของปลอมซองบรรจุจะบางๆ นิ่มๆ

 

 

 

ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ ใช้ของปลอมใส่แล้วดำ ใส่แล้วไม่ถูกใจ แล้วจะมาหาว่าของเขาไม่ดี

สั่งปลอกแขนกันแดด AQUA-X ของแท้ได้ที่ 096-9894883

Line ID: teeintact


091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
Share 
Hot Golf Gears
กริปพัตเรอร์มันส์ๆ จาก Loudmouthปลอกแขนกันแดด กัน UV ยี่ห้อ Aqua-XPerfect Putting Mat พรมพัตต์ 4 เมตรที่สุดของที่สุด...ที่ครอบเหล็กระดับ Premium ยี่ห้อKami Iron - Legend is here.Belly Putter
 


About This Blog

Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟ สามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่าน โดยใช้เครื่องVector Launch Monitor, Swing Radar และกล้องวีดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์.

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Statistics
Today
43
Yesterday
130
This Month
2,192
Last Month
4,266
This Year
28,047
Last Year
38,014
 
7 Guests, 0 User