New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ

ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ

Category: Golf Insider
Posted on: 2016-11-17 Posted By: Golf Lab

การมีของปลอมออกมาระบาด เป็นตัวบ่งชี้ถึงความนิยมของสินค้านั้นๆ และปลอกแขนกันแดด AQUA-X ก็เป็นหนึ่งในนั้น

สิ่งที่บ่งบอกถึงความนิยมของปลอกแขนกันแดด AQUA-X คือ การมีของปลอมออกมาระบาดในช่วงนี้ ซึ่งเป็นของเลียนแบบจากจีน มี 2 ประเภทคือประเภทที่เลียนแบบแบบไม่ตั้งใจให้เหมือน กับแบบที่ตั้งใจให้เหมือนเลย ซึ่งมีจุดแยกความแตกต่างได้ดังนี้

 

แบบที่ไม่ตั้งใจให้เหมือน

 

1.ของปลอมจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า AQUA-X แต่ใช้ชื่อ AQUA SPORTS

2.ของปลอมเนื้อผ้าจะบางกว่าและทอไม่แน่นเหมือนของจริง สัมผัสเนื้อผ้าดูจะรู้สึกลื่นๆไม่เหมือนของจริง

3.ของปลอมรอยปักโลโก้ด้ายจะหยาบกว่าของจริง

 

 

ส่งนแบบที่ตั้งใจให้เหมือน จะต้องสังเกตให้ดี

1.ของปลอมโลโก้ AQUA-X จะมีรูปร่างของ font ไม่เหมือนของจริง 

2.สังเกตตำแหน่งของจุด ของจริงจะอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ X ส่วนของปลอมจุดจะอยู่ใกล้ทางตัว a

3.ของปลอมตัว A จะบางๆ ไม่ได้สัดส่วน

4. ของปลอมเนื้อผ้าจะบางกว่าและทอไม่แน่นเหมือนของจริง สัมผัสเนื้อผ้าดูจะรู้สึกลื่นๆไม่เหมือนของจริง

5.ของปลอมรอยปักโลโก้ด้ายจะหยาบกว่าของจริง

6.ของปลอมซองบรรจุจะบางๆ นิ่มๆ

 

 

 

ระมัดระวังปลอกแขนกันแดด AQUA-X ปลอมกันด้วยนะ ใช้ของปลอมใส่แล้วดำ ใส่แล้วไม่ถูกใจ แล้วจะมาหาว่าของเขาไม่ดี

สั่งปลอกแขนกันแดด AQUA-X ของแท้ได้ที่ 096-9894883

Line ID: teeintact


091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
Share 
Hot Golf Gears
กริปพัตเรอร์มันส์ๆ จาก Loudmouthปลอกแขนกันแดด กัน UV ยี่ห้อ Aqua-XPerfect Putting Mat พรมพัตต์ 4 เมตรที่สุดของที่สุด...ที่ครอบเหล็กระดับ Premium ยี่ห้อKami Iron - Legend is here.Belly Putter
 


About This Blog

Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟ สามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่าน โดยใช้เครื่องVector Launch Monitor, Swing Radar และกล้องวีดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์.

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Statistics
Today
31
Yesterday
130
This Month
1,509
Last Month
3,763
This Year
30,062
Last Year
48,769
 
15 Guests, 0 User