New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner
แนวทางลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟ ... แบบ Paradigm Shift

แนวทางลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟ ... แบบ Paradigm Shift

Category: Goft Technology
Posted on: 2014-03-14 Posted By: Golf Lab

"แนวทางลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟ" จะเป็นรูปธรรมมากที่สุดหากเริ่มด้วยการนำสถิติจริงมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เสียก่อน 

ด้วยหัวเรื่องที่กว้างอย่าง "แนวทางลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟ" จะเป็นรูปธรรมมากที่สุดหากเริ่มด้วยการนำสถิติจริงมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เสียก่อน ต้องบอกเสียก่อนว่าแรงบันดาลใจของบทความนี้มาจากข้อมูลทางสถิติของคุณ Richie Hunt ที่เขียนบทความลงใน GolfWRX ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟ Kami ที่แนวคิดในการออกแบบหลักก็อยู่ที่การช่วยลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟได้โดยตรงนั่นเอง
 
ข้อมูลทางสถิติของนักกอล์ฟใน US PGA Tour แสดงให้เห็นว่านักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในทัวร์ได้ ถ้ามองจากมุมมองที่สุดขั้วสองฝั่ง ฝั่งแรกคือนักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้สูง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไดร์ฟได้ระยะไกลกว่าค่าเฉลี่ย ล้วนแล้วจะมีสถิติในการพัตต์ไปในทางไม่ค่อยดี 
 
 
 
ในขณะที่อีกขั้วจะเป็นทางด้านนักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไดร์ฟได้ระยะสั้นกว่าค่าเฉลี่ย นักกอล์ฟทางขั้วนี้จะต้องมีสถิติการพัตต์ที่ดี จึงจะอยู่รอดในทัวร์ได้
 
 
 
และอีกสถิติของความสัมพันธ์ที่น่าสนใจก็คือ ความเร็วหัวไม้ กับ เปอร์เซ็นต์การไดร์ฟให้อยู่ในแฟร์เวย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำ ไดร์ฟสั้น จำเป็นที่จะต้องมีสถิติการไดร์ฟให้อยู่ในแฟร์เวย์ที่ดี เพื่อที่จะต่อกรกับนักกอล์ฟที่ไดร์ฟไกลข้ามหัว ได้อย่างสูสี
 
 
 
และข้อมูลชุดสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ของความสามารถในการเล่นลูกแอพโพรชในระยะ 100-125 หลา จะเห็นได้ว่านักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำ ไดร์ฟสั้นจะเล่นลูกแอพโพรชระยะสั้นได้อย่างแม่นยำกว่า 
 
 
 
จากข้อมูลทางสถิติที่ประมวลออกมา ก็สามารถอธิบายตรรกะที่มาที่ไปเหตุและผลของสถิติเหล่านี้ได้ ครั้นยังสามารถนำมาเป็นแนวทางในการลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟได้เป็นอย่างดี 
 
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า นักกอล์ฟที่ตีไกลไดร์ฟตรง มีความได้เปรียบ ด้วยการไดร์ฟที่ได้ระยะและอยู่ในแฟร์เวย์ อย่างในหลุมพาร์ 4 ก็จะทำให้ช็อตแอพโพรชสั้นกว่าคู่แข่ง ใช้เหล็กสั้นกว่า ตีง่ายกว่า โอกาสที่จะออนใกล้หลุมก็มีมากกว่า พัตต์เบอร์ดี้ระยะสั้นโอกาสหวังผลก็มีมากกว่าอย่างแน่นอน ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ว่า ถึงแม้จะพัตต์ห่วย นักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้สูงก็ยังสู้นักกอล์ฟที่ไดร์ฟสั้นแต่พัตต์ดีได้ และยิ่งในพาร์ 5 ที่นักกอล์ฟที่ไดร์ฟไกลสามารถทำสองออนได้ ก็ยิ่งเห็นความได้เปรียบอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าเราสามารถไดร์ฟหัวไม้ได้ระยะไกลขึ้น โดยที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ในแฟร์เวย์เท่าเดิม เกมส์กอล์ฟก็เปลี่ยนอย่างเห็นผลแล้ว และยิ่งถ้าเปอร์เซ็นต์แฟร์เวย์มากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้สกอร์ลดลงอย่างชัดเจน
 
 
 
นักกอล์ฟอาชีพสามารถแบ่งโซนของระยะแอพโพรชออกเป็น 3 ระยะ
 
Birdie Zone ระยะ 75 - 125 หลา เป็นระยะที่น่าจะแอพโพรชได้ใกล้หลุม มีลุ้นเบอร์ดี้
Safe Zone ระยะ 125 - 175 หลา เป็นระยะที่น่าจะแอพโพรชออนได้แน่ อย่างน้อยต้องได้พาร์
Danger Zone ระยะ 175 - 225 หลา เป็นระยะที่มีโอกาสโอกาสไม่ออน อาจจะหลุดพาร์ได้
 
แต่สำหรับนักกอล์ฟอเมเจอร์ไทยโดยส่วนใหญ่ โซนจะต่างออกไป
 
Birdie Zone ระยะ 60 - 100 หลา เป็นระยะที่มีลุ้นออนใกล้ธง มีโอกาสลุ้นเบอร์ดี้มาก
Safe Zone ระยะ 100 - 140 หลา เป็นระยะที่ค่อนข้างมั่นใจว่าออน โอกาสเก็บพาร์ได้สูง
Danger Zone ระยะ 140 - 180 หลา เป็นระยะอันตราย โอกาสไม่ออนสูง อาจเป็นหลุมโบกี้ได้
Hopeless Zone ระยะ 180 - 220 หลา เป็นระยะไร้ความหวัง ไม่ต้องหวังตีออน มีโอกาสเสียแต้มอย่างแน่นอน
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกมส์ของนักกอล์ฟอาชีพกับนักกอล์ฟกับนักกอล์ฟสมัครเล่นแตกต่างกัน ยิ่งนักกอล์ฟที่มีทักษะน้อย ความแข็งแรงไม่มาก ก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างของเกมส์มาก แต่สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ฝีมือดีก็อาจจะมีสถิติออกไปในทางนักกอล์ฟอาชีพมากขึ้น แต่ในที่นี้เราจะวิเคราะห์บนพื้นฐานของนักกอล์ฟอเมเจอร์ประเภท Weekend Golfer ที่ส่วนใหญ่จะตีกอล์ฟเพื่อสังคม สนุกสนาน ซ้อมน้อย ความแข็งแรงไม่มาก ทักษะไม่ดีนักจนถึงกลางๆ
 
นักกอล์ฟทุกคนจะมีความสุขกับการได้แอพโพรชขึ้นกรีนในระยะปลอดภัย คือระยะ 140 หลาลงมา ซึ่งเป็นระยะที่มีหวังตีออนได้และมีโอกาสได้ลุ้นพัตต์เบอร์ดี้ แต่กับสนามกอล์ฟที่ส่วนใหญ่ หลุมพาร์ 4 สนามส่วนใหญ่ระยะเฉลี่ย 340-380 หลา ซึ่งก็มีหลุมที่สั้นมากบ้างกับยาวมากบ้าง ถ้าหักลบกันไปแล้ว ระยะพาร์ 4 เฉลี่ยที่ 340-380 หลา นักกอล์ฟที่ไดร์ฟได้ระยะประมาณ +/- 200 หลา จะเหลือระยะแอฟโพรชอยู่ในโซนที่เกิน 140 หลาขึ้นไป ซึ่งเป็นโซนอันตรายจนถึงระยะไร้ความหวัง นักกอล์ฟต้องแอพโพรชด้วยเหล็ก 6 เหล็ก 5 หรือหัวไม้ไฮบริท จนกระทั่งหัวไม้แฟร์เวย์ ที่ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นยาขมของนักกอล์ฟอเมเจอร์ทั้งสิ้น เกมส์กอล์ฟในหลุมพาร์ 4 จึงเป็นเกมส์ที่ยากของนักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่ไดร์ฟไม่ได้ระยะ เพราะโดยความรู้สึกลึกๆของนักกอล์ฟเหล่านี้แล้ว โอกาสตีออนเพื่อพัตต์เบอร์ดี้เกิดขึ้นได้น้อย หลุมพาร์สี่จึงเป็นเป็นเกมส์ตั้งรับซะมากกว่า โชคดีก็เซฟพาร์ได้ ต้องคอยประคองตัวกันไป ทำให้ความสนุกของการมีลุ้นทำเบอร์ดี้หายไปเยอะทีเดียว และในความเป็นจริง บนทีออฟหลุมพาร์ 4 ที่ยาวนักกอล์ฟที่ไดร์ฟสั้น ก็มักจะพยายามเบ่ง เร่งตีเพื่อหวังว่าจะไดร์ฟให้ได้ไกลขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะจบลงแบบไม่สวย ไม่อยู่แฟร์เวย์บ้าง เข้าป่าบ้าง ตกน้ำบ้าง ยิ่งทำให้เกมส์พังไปกันใหญ่ เพราะแนวคิดมันขัดกับข้อมูลทางสถิติที่ว่า การที่จะต่อกรกับนักกอล์ฟที่ตีไกลกว่าเรา เราจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ไดร์ฟอยู่ในแฟร์เวย์ให้สูงกว่าเขา แค่นี้แผนการของเราก็ผิดตั้งแต่แรกแล้ว
 
 
 
ถ้าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว นักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้น้อยก็ต้องอยู่กับความเป็นจริง ทำความเข้าใจเกมส์กอล์ฟของตัวเอง และทำตามแผน โดยจะต้องเริ่มจากหาตัวเองให้เจอว่าสวิงประมาณไหนให้ได้ระยะสูงสุดโดยที่เรายังคงไดร์ฟให้ลูกมีโอกาสอยู่ในแฟร์เวย์มากที่สุด ซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่นักกอล์ฟความเร็วหัวไม้ต่ำ ไดร์ฟสั้นจะต้องมีอย่างโดดเด่น แล้วเน้นซ้อมลูกแอพโพรชระยะหวังผลให้แม่นที่สุด ส่วนหลุมที่ช็อตสองอยู่ในระยะหมดหวังก็ต้องประคองให้ตีเข้าใกล้กรีนมากที่สุด เพื่อหวังเล่นลูกสั้นเพื่อเก็บพาร์ให้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือการพัตต์ต้องเนียน ซึ่งเรื่องน้ำหนักการพัตต์เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่ง ถ้ามีกลยุทธ์ประมาณนี้นักกอล์ฟไดร์ฟสั้นก็มีโอกาสลดสกอร์และพัฒนาเกมส์กอล์ฟได้อย่างแน่นอน
 
แต่ชีวิตของนักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้น้อย ไดร์ฟสั้น มีทางเลือก ... จะดีไหม ถ้าสามารถเปลี่ยนเกมส์กอล์ฟของคุณอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ (Paradigm Shift) ... ติดตามต่อไป ... เร็วๆนี้
 
 
 


091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
091 - ตีไกล ตอน 27 - ศึกษาข้อมูลระยะการตีไดร์ฟเวอร์ของโปรกอล์ฟอาชีพแล้วคิดดู
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
090 - ตีไกล ตอน 26 - เตือนใจให้กับคนที่อยากจะตีให้ไกลขึ้น
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
089 - ตีไกล ตอน 25 - ตัวเล็กก็ตีไกลได้
Share 
Hot Golf Gears
กริปพัตเรอร์มันส์ๆ จาก Loudmouthปลอกแขนกันแดด กัน UV ยี่ห้อ Aqua-XPerfect Putting Mat พรมพัตต์ 4 เมตรที่สุดของที่สุด...ที่ครอบเหล็กระดับ Premium ยี่ห้อKami Iron - Legend is here.Belly Putter
 


About This Blog

Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟ สามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่ง และปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่าน โดยใช้เครื่องVector Launch Monitor, Swing Radar และกล้องวีดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์.

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Statistics
Today
153
Yesterday
168
This Month
3,836
Last Month
5,521
This Year
45,624
Last Year
48,653
 
19 Guests, 0 User