New to Tee Intact? Register | Forgot Password
  
  
twitter  
Top banner

 

    Tee Intact Golf Lab มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านไม้กอล์ฟสามารถช่วยท่านวิเคราะห์, เลือก, ปรับแต่งและปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับวงสวิงเฉพาะของนักกอล์ฟแต่ละท่านโดยใช้เครื่องมือและเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยพร้อมที่จะตรวจสอบและปรับแต่งไม้กอล์ฟได้ในทุกรูปแบบ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้การเลือกและปรับแต่งไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับนักกอล์ฟมากที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่นักกอล์ฟต้องการ

 

about

 

 

    Tee Intact Golf Lab ควบคุมการดำเนินงานโดย Mr. Yee ได้รับการรับรองทางด้านการทำไม้กอล์ฟจากสถาบัน PCS (Professional Clubmaker Society)จากอเมริการะดับ Professional "Class A" Clubmaker อีกทั้งเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Robotics และ Automation อีกทั้งทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะให้คำแนะนำให้กับคุณในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟเพื่อทำให้เกมส์กอล์ฟของคุณง่ายขึ้น

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการทำงานเป็นดังนี้
1. พูดคุยถึงความต้องการและปัญหาของนักกอล์ฟ
2. สัมภาษณ์นักกอล์ฟ
3. ตรวจสอบไม้กอล์ฟด้วยเครื่องมือวัด
4. วิเคราะห์ลักษณะการสวิงและ Flight Ball
5. วิเคราะห์ปัญหาด้วยข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน
6. สรุปแนวทางในการปรับเปลี่ยนไม้กอล์ฟกับนักกอล์ฟ
7. ปรับแต่งไม้กอล์ฟ
8. ทดสอบใช้งานไม้กอล์ฟ
9. ปรับแต่งครั้งสุดท้าย (หากจำเป็น)

หากต้องการทำ Clubfitting และต้องการปรับไม้กอล์ฟให้เข้ากับวงสวิง เพื่อช่วยให้เกมส์กอล์ฟง่ายขึ้น ให้ Tee Intact Golf Labช่วยคุณ